Shartnoma olish uchun navbatni kuzatish

{{ csrf_field() }}